Sekretesspolicy

Personuppgiftslagen

Register förs över kunder enligt gällande regler i personuppgiftslagen (PUL).

Dina personuppgifter sparas i syfte att vi/distributör vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

VI kommer inte låta tredje part ta del av era uppgifter. Vill ni ha era uppgifter korrigerade eller borttagna, vänligen kontakta oss.

Betalning

Klarnas säkra betallösningar