Sekretesspolicy

Personuppgiftslagen

Register förs över kunder enligt gällande regler i personuppgiftslagen (PUL).

Dina personuppgifter sparas i syfte att vi/distributör vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

VI kommer inte låta tredje part ta del av era uppgifter. Vill ni ha era uppgifter korrigerade eller borttagna, vänligen kontakta oss.

Betalning

DIBS håller höga säkerhetskrav och är certifierade enligt säkerhetsstandarden PCI DSS sedan 2005.

DIBS betalningslösning är hostad av DIBS, vilket garanterar att de senaste kraven från kortinlösare och kortföretag alltid är implementerade i systemet. DIBS tar ansvar för drift, service och underhåll.